Pódiové desky

Pódiové desky

2x1
Podesta NivTec 2x1m

Podesta NivTec 2x1m

Pódiová deska NivTec 200 x 100 cm

300 Kč / den

1x1
Podesta NivTec 1x1m

Podesta NivTec 1x1m

Pódiová deska NivTec 100 x 100 cm

250 Kč / den

1x0,5
Podesta NivTec 1x0,5m

Podesta NivTec 1x0,5m

Pódiová deska NivTec 100 x 50 cm

200 Kč / den

2x0,5
Podesta NivTec 2x0,5m

Podesta NivTec 2x0,5m

Pódiová deska NivTec 200 x 50 cm

250 Kč / den